Republic Festival. Celebration of anniversary of the Republic of South Africa on 31st May 1968, in the J.G.H. van der Wath Stadium
Original Headline:  Republikfest, 31.5.1968, im J.G.H. van der Wath Stadion, mit feierlicher Flaggenhissung, Gesang, Gebet, Paraden, u.s.w.
Detailed description:  South African flag, singing of choirs, prayer, parades
Remarks:  Vrydag, 31 Mei 1968 op J.G.H. Van der Wath-Stadion, Windhoek, Aangebied deur die A.T.K.V. (S.A.S. en H.), 9.00 vm. - Vlaghysingseremonie, waargeneem deur lede van die vier Jeugbewegings van Windhoek., 9.20 vm. - Opening met skriflesing en gebed, 9.25 vm. - Verwelkoming deur die Voorsltter, Mnr. J.J. van Zijl, 9.30 vm. - Inspeksie van parade gevorm deur die vier jeugbewegings van Windhoek deur Sy Edele J.G.H. van der Wath, L.V., Adjunkminister vir Aangeleenthede van Suidwes-Afrika en van Vervoer., 9.45 vm. - Sanguitvoering deur die Duitse Mannekoor van Windhoek., 10.15 vm. - ,Die Stem', 10.20 vm. - Toespraak deur Sy Edele Adjunkminister J.G.H. van der Wath., 11.00 vm. - Aanvang van Boeresportprogram, 1.00 vm. - Etensuur - Kerrie en Rys, Worsbroodjies, koffle, Koeldrank en roomys sal beskikbaar wees. (Gereel deur die Verversingskomitee van die A.T.K.V. (S.A.S. en H.) in samewerking met die Vrou- en Moederbeweging), 2.00 nm. - Boeresportprogram voortgesit, 4.30 nm. - Prysuitdeling en bedankings, 5.00 nm. - Vlagstrykingseremonie waargeneem deur lede van die vier jeugbewegings van Windhoek (ongeveer 5 minute), Die drukkoste van hierdie program word geskenk deur die Damaraland-Groep van Maatskappye waaronder Damaraland Meubels en Selfhelpmark Beperk, Windhoek, Gedruk deur die Suidwes-Drukkery, Beperk, Windhoek
Date:  31 May 1968
Remarks on Dating:  From cover
Persons on image:  Van der Wath, J.G.H.
Photographer:  Ottilie Nitzsche-Reiter
Colour:  BW
File format:  Electronic image
Copyright holder:  NAN
Acknowledge:  NAN
Contributing institution:  Namibia University of Science and Technology
Custody:  NAN
Local keywords:  Festivals, Voortrekkers, Cannons, Parades, Anniversaries, South Africa
Buildings:  J.G.H. van der Wath Stadium, Government Buildings
Photo No:  ADMI 25-68
Version:  35 mm negative
Type:  Electronic image
Source:  35 mm
Date digitised:  October 2010
Collection name:  ONR Collection
Date added:  10-18-2010
Data capturer:  RM
Metadata entry tool:  ISIS
Digitisation specs:  JPEG for display. Archives TIFF image was scanned at 1200 dpi with Epson Expression 10000 XL scanner. 16 bit grey. 35 mm negative
File name:  ONR_NEG_ADMI_img_033562.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033564.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033566.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033568.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033570.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033571.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033572.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033573.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033574.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033575.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033576.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033577.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033578.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033579.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033580.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033581.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033582.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033583.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033584.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033585.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033586.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033587.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033588.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033589.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033590.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033591.jpg, ONR_NEG_ADMI_img_033592.jpg