Browse

All fields
Danish
Det Gamle Testamente af 1931 [electronic resource]
Bibelen, Det nye Testamente [electronic resource]
Vand- og stenhoejsplanter en vejledning for havevenner [electronic resource]
Samlede Værker, Første Bind [electronic resource] / Jeppe Aakjær
Samlede Værker, Tredie Bind [electronic resource] / Jeppe Aakjær
Samlede Værker, Andet Bind [electronic resource] / Jeppe Aakjær
Det graa Hus [electronic resource] / Herman Bang
Enkens Søn [electronic resource] / Herman Bang
Stuk [electronic resource] / Herman Bang
Ludvigsbakke [electronic resource] / Herman Bang
Excentriske Noveller [electronic resource] / Herman Bang
Haabløse Slægter [electronic resource] / Herman Bang
Min gamle Kammerat [electronic resource] / Herman Bang
Ved Vejen [electronic resource] / Herman Bang
Tine [electronic resource] / Herman Bang
Fædra : Brudstykker af et Livs Historie [electronic resource] / Herman Bang
Det hvide Hus [electronic resource] / Herman Bang
Hendes Højhed [electronic resource] / Herman Bang
Absalons Brønd [electronic resource] / Sophus Bauditz
Flyvefisken »Prometheus« (En Fremtidsfantasi) [electronic resource] / Vilhelm Bergsøe
Eneboerne [electronic resource] / Karen Blixen
Familien de Cats [electronic resource] / Karen Blixen
Pløjeren [electronic resource] / Karen Blixen
Skovstrup-Folk : To Fortællinger [electronic resource] / Ingvor Bondesen
Doktor Nikola [electronic resource] / Guy Boothby
Stauder [electronic resource] / G. N. Brandt
Hyld og Humle : Fortællinger [electronic resource] / Sophie Breum
Et forfærdeligt Hus-Kors : Eller en sandfærdig Beretning om en gruelig Fristelse, som tvende fromme Ægte-Folk i Kiøge for nogen rum Tid siden har været plagede med [electronic resource] / Johan Brunsmand
Indtryk og Minder fra Dybbøl [electronic resource] / Carl Vilhelm Behagen Castenschiold
Beskrivelser og tegninger af Øster Marie Kirke med særlig hensyn til den oprindelige form. [electronic resource] / Andreas Lauritz Clemmensen
Gamle Minder fra tjeneste-aarene ombord i franske skibe 1823-1829. : Nedskrevet i 1877. [electronic resource] / C. van Dockum
Etienne Gerards Bedrifter [electronic resource] / Arthur Conan Doyle
Isblink : Digte fra den grønlandske Polarregion [electronic resource] / L. Mylius Erichsen
Strandingshistorier : Skildringer fra jydske Vestkyst og Skagen [electronic resource] / L. Mylius Erichsen
Bjørneæt : Nationalhistorisk Roman [electronic resource] / Carit Etlar
Mit liv og levned som jeg selv har forstaaet det [electronic resource] / J. Fibiger
Beretning om Folke-Høiskolen i Rødding [electronic resource] / Christian Flor
Et Juledigt [electronic resource] / H. C. Frederiksen
Minna [electronic resource] / Karl Gjellerup
Germanernes Lærling [electronic resource] / Karl Gjellerup
Evangelines Genvordigheder : Til Kvinder med rødt Haar [electronic resource] / Elinor Glyn
Det stille Vand : En Fortælling om Ungdom [electronic resource] / Albert Theodor Gnudtzmann
Udvalgte Digtninger [electronic resource] / J. L. Heiberg
Støv og Stjærner [electronic resource] / Knud Hjortø
Hans Råskov [electronic resource] / Knud Hjortø
To verdener [electronic resource] / Knud Hjortø
Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande i Aarene 1861 and 1862 [electronic resource] / Jacob Holm
Græsk Mythologi [electronic resource] / Hans Holten-Bechtolsheim
Fru Marie Grubbe : Interieurer fra det syttende Aarhundrede [electronic resource] / J. P. Jacobsen
Kongens Fald [electronic resource] / Johannes V. Jensen
Fra det moderne Frankrig [electronic resource] / Richard Kaufmann
Med Luftskib til Mars : Fantastisk Fremtidsfortælling [electronic resource] / August Klingsey
Fra Mindebo : Jyske Folkeæventyr [electronic resource] / Evald Tang Kristensen
De Danske paa Schelden (1808-1809) : Under Kapitainerne S. U. Rosenvinge og H. Baron Holsten. [electronic resource] / Otto George Lütken
De Danske paa Schelden (1809-1813) [electronic resource] / Otto George Lütken
Livserindringer [electronic resource] / J. N. Madvig
En adelig Opdager [electronic resource] / Richard Marsh
Ambrosius [electronic resource] / Chr. K. F. Molbech
Maria : En Bog om Kærlighed [electronic resource] / Peter Nansen
Guds Fred [electronic resource] / Peter Nansen
Julies Dagbog [electronic resource] / Peter Nansen
Et Aar [electronic resource] / Antonius Nielsen
Lykke-Per. Første Del [electronic resource] / Henrik Pontoppidan
Under Nordenvindens Svøbe [electronic resource] / Knud Rasmussen
Judith Fürste : En Fortælling [electronic resource] / Adda Ravnkilde
Hvad Skovsøen gemte [electronic resource] / Palle, baron Rosenkrantz
Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard [electronic resource] / C. Henrik Scharling
En Nihilist [electronic resource] / S. Stepniak
Fra Færø : Fire Fortællinger [electronic resource] / Carl Sørensen
Leonora Christina Ulfeldt's "Jammers-minde". En egenhændig skiedring of hendes fangenskab i Blaataarn i aarene 1663-1685 [electronic resource] / Leonora Christina, grevinde Ulfeldt
Af mit Levned [electronic resource] / Johan Louis Ussing
Kaptajnen paa 15 Aar (I Slavelænker) [electronic resource] / Jules Verne
Anno 7603 : Skuespil i 6 Acter [electronic resource] / Johan Herman Wessel
Fædrene æde Druer, Roman : Slægten, Opus 2 [electronic resource] / Gustav Wied
Slægten [electronic resource] / Gustav Wied
25 Billeder for Børn [electronic resource] / Christian Winther
Kort og sandfærdig Beretning om den vidtudraabte Besættelse udi Thisted [electronic resource] / Árni Magnússon
Et Ægteskabs Historie : En Virkelighedsskildring [electronic resource] / Vilhelm Østergaard