Browse

All fields
Hungarian
Éjfél : Magyar irók misztikus novellái [electronic resource]
Török népmesék [electronic resource]
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 10. füzet [electronic resource]
Modern költők : Külföldi antológia a költők arcképeivel [electronic resource]
Elegyes gyüjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből; : Magyar népköltési gyüjtemény 1. kötet [electronic resource]
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 12. füzet [electronic resource] / Various
Vasárnapi Könyv. 1916. Első félév 20. füzet [electronic resource]
Élet. X. évfolyam 19. sz. 1918. május 12 [electronic resource] / Various
Arab regék (1. kötet) [electronic resource]
Palóc népköltemények [electronic resource]
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 17. füzet [electronic resource] / Anonymous
Hétfalusi csángó népmesék; Magyar népköltési gyüjtemény 10. kötet [electronic resource]
Arab regék (2. kötet) [electronic resource]
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 15. füzet [electronic resource] / Various
Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 9. füzet [electronic resource] / Various
A vörös regina : regény [electronic resource] / Árpád Abonyi
Ki látott engem? Versek [electronic resource] / Endre Ady
Igy is történhetik : Novellák [electronic resource] / Endre Ady
A magunk szerelme : Versek [electronic resource] / Endre Ady
A menekülő Élet [electronic resource] / Endre Ady
A halottak élén [electronic resource] / Endre Ady
Új versek [electronic resource] / Endre Ady
Kelet tündér világa, vagy Szaif Züliázán szultán. (2. kötet) : Aráb rege [electronic resource] / Ali Bey
Kelet tündér világa, vagy Szaif Züliázán szultán. (1. kötet) : Aráb rege [electronic resource] / Ali Bey
Midás király (2. kötet) [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Nagyvárosi képek : Tollrajzok [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Vezető elmék : Irodalmi karcolatok [electronic resource] / Zoltán Ambrus
A tóparti gyilkosság és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Ambrus
A tegnap legendái : Tollrajzok [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Színházi esték [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Régi és uj világ : Elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Leányok, asszonyok [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Giroflé és Girofla : Regény (2. kötet) [electronic resource] / Zoltán Ambrus
A Berzsenyi-leányok tizenkét vőlegénye : Tollrajzok a mai Budapestről [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Álomvilág : Elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Törpék és óriások [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Midás király (1. kötet) [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Solus eris [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Kultúra füzértánccal : Elbeszélés [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Giroflé és Girofla : Regény (1. kötet) [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Őszi napsugár; A gyanu [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Berzsenyi báró és családja : Tollrajzok a mai Budapestről [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Furcsa emberek : Elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Ambrus
Takáts Sándor Szalai Barkóczy Krisztina 1671-1724 czímű könyvének ismertetése [electronic resource] / Dávid Angyal
Az út a révpart felé : Klinikai képek [electronic resource] / István Apáthy
Buda halála : Hún rege [electronic resource] / János Arany
Eredeti népmesék [electronic resource] / László Arany
A világegyetem élete és megismerésének története a legrégibb időtől napjainkig [electronic resource] / Svante Arrhenius
Timár Virgil fia [electronic resource] / Mihály Babits
Két kritika [electronic resource] / Mihály Babits
Pusztai találkozás; Patak banya [electronic resource] / Sándor Baksay
Történet : A Lógody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségről [electronic resource] / Béla Balázs
Balázs Sándor beszélyei (1. kötet) [electronic resource] / Sándor Balázs
Balázs Sándor beszélyei (2. kötet) [electronic resource] / Sándor Balázs
Édes anyaföldem! : Egy nép s egy ember története (1. kötet) [electronic resource] / Elek Benedek
Édes anyaföldem! : Egy nép s egy ember története (2. kötet) [electronic resource] / Elek Benedek
Nagy magyarok élete (2. kötet) [electronic resource] / Elek Benedek
Székelyföldi gyüjtés; Magyar népköltési gyüjtemény 3. kötet [electronic resource] / Elek Benedek
Honszerző Árpád : Elbeszélés a honfoglalás idejéből [electronic resource] / Elek Benedek
A magyar népköltés gyöngyei : A legszebb népdalok gyüjteménye [electronic resource] / Elek Benedek
Uzoni Margit : Regény fiatal leányok számára [electronic resource] / Elek Benedek
Testamentum és Hat levél [electronic resource] / Elek Benedek
Végzetes tévedés : Regény [electronic resource] / Lenke Beniczkyné Bajza
A mi édes magyar nyelvünk [electronic resource] / Á. Berczik
Bernát Gáspár adomái, élczei, apró freskóképei és gazsiádái [electronic resource] / Gáspár Bernát
Goldbach and Comp. fűszerkereskedése "A kék macskához" : Regény [electronic resource] / László Beöthy
Kálozdy Béla : Regény (2. kötet) [electronic resource] / Zsolt Beöthy
Kálozdy Béla : Regény (1. kötet) [electronic resource] / Zsolt Beöthy
A tragikum [electronic resource] / Zsolt Beöthy
A vizözön és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Lajos Biró
A szentlélek lovagja [electronic resource] / Lajos Biró
A Molitor-ház : Detektivregény [electronic resource] / Lajos Biró
Tavaszi ünnep : Dráma három felvonásban [electronic resource] / Lajos Biró
Don Juan három éjszakája : Regény [electronic resource] / Lajos Biró
A Serpolette : Regény [electronic resource] / Lajos Biró
Lilla [electronic resource] / Lajos Biró
Kunszállási emberek [electronic resource] / Lajos Biró
A bazini zsidók : Regény [electronic resource] / Lajos Biró
A sajtó [electronic resource] / Lajos Biró
Nyári zivatar : Regény [electronic resource] / Lajos Biró
1913 : Történelmi szinmű három felvonásban [electronic resource] / Lajos Biró
Marie és más asszonyok [electronic resource] / Lajos Biró
A ciklámen és más novellák [electronic resource] / Lajos Biró
Harminc novella [electronic resource] / Lajos Biró
Glória és más novellák [electronic resource] / Lajos Biró
A rablólovag : Szinjáték három felvonásban [electronic resource] / Lajos Biró
Huszonegy novella [electronic resource] / Lajos Biró
Az erkölcsi törvény alkalmazása [electronic resource] / Zsigmond Bodnár
Az erkölcsi világ [electronic resource] / Zsigmond Bodnár
A' bölcseség vigasztalásai [electronic resource] / Boethius
Tündér Ilona [electronic resource] / Sándor Bródy
Éjszaka [electronic resource] / Sándor Bródy
Rejtelmek (2. kötet) [electronic resource] / Sándor Bródy
Apró regények (2. kötet) [electronic resource] / Sándor Bródy
A nap lovagja : regény [electronic resource] / Sándor Bródy
Rejtelmek (1. kötet) [electronic resource] / Sándor Bródy
Nyomor [electronic resource] / Sándor Bródy
Emberek : Elbeszélések [electronic resource] / Sándor Bródy
Apró regények (1. kötet) [electronic resource] / Sándor Bródy
Naplegenda [electronic resource] / Miklós Bánffy
A haldokló oroszlán [electronic resource] / Miklós Bánffy
Magyar élet : Elbeszélések [electronic resource] / István Bársony
Világ folyása (3. kötet) : Beszélyek [electronic resource] / Károly Bérczy
Világ folyása (1. kötet) : Beszélyek [electronic resource] / Károly Bérczy
Világ folyása (2. kötet) : Beszélyek [electronic resource] / Károly Bérczy
A természettudomány fejlődésének története (1. kötet) [electronic resource] / Wilhelm Bölsche
A természettudomány fejlődésének története (2. kötet) [electronic resource] / Wilhelm Bölsche
Don Quijote de la Mancha [electronic resource] / Miguel de Cervantes Saavedra
Az Atlasz-család [electronic resource] / Gergely Csiky
Elbeszélések [electronic resource] / Gergely Csiky
Zeneszerző portrék [electronic resource] / Géza Csáth
Degré Alajos novellái (2. kötet) [electronic resource] / Alajos Degré
Visszaemlékezéseim (2. kötet) [electronic resource] / Alajos Degré
Degré Alajos novellái (1. kötet) [electronic resource] / Alajos Degré
Visszaemlékezéseim (1. kötet) [electronic resource] / Alajos Degré
Degré Alajos novellái (3. kötet) [electronic resource] / Alajos Degré
A száműzött leánya : Regény [electronic resource] / Alajos Degré
Fogságom története [electronic resource] / Farkas Deák
Két város : Regény három könyvben [electronic resource] / Charles Dickens
Az arany szalamandra [electronic resource] / Ferenc Donászy
Carmela [electronic resource] / Lajos Dóczi
Nagy Balogh János élete és művészete (1874-1919) : Egy ismeretlenül élt festő emlékkönyve [electronic resource] / Artúr Elek
Természet, ember, társadalom : Válogatott tanulmányok [electronic resource] / Ralph Waldo Emerson
Az emberiség képviselői [electronic resource] / Ralph Waldo Emerson
Magyar népdalok (Magyar remekirók 54. kötet) [electronic resource] / Sándor Endrődi
Magyar népballadák (Magyar remekirók 55. kötet) [electronic resource] / Sándor Endrődi
Századunk magyar irodalma képekben : Széchenyi föllépésétől a kiegyezésig [electronic resource] / Sándor Endrődi
Válogatott magyar népdalok : Képes kiadás [electronic resource] / János Erdélyi
Magyar népmesék : Képes kiadás [electronic resource] / János Erdélyi
Népdalok és mondák (3. kötet); Magyar népköltési gyüjtemény [electronic resource] / János Erdélyi
A hazai bölcsészet jelene [electronic resource] / János Erdélyi
Népdalok és mondák (1. kötet); Magyar népköltési gyüjtemény [electronic resource] / János Erdélyi
Az élet értelme és értéke [electronic resource] / Rudolf Eucken
A falu jegyzője (2. kötet) : Regény [electronic resource] / József, báró Eötvös
A falu jegyzője (1. kötet) : Regény [electronic resource] / József, báró Eötvös
Szilágyi és Káldy [electronic resource] / Károly Eötvös
A nagy év [electronic resource] / Károly Eötvös
Deák Ferencz és családja (1. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Gróf Károlyi Gábor följegyzései (2. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Magyar alakok [electronic resource] / Károly Eötvös
A Bakony (2. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Nagyokról és kicsinyekről [electronic resource] / Károly Eötvös
A ki örökké bujdosott és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Károly Eötvös
Deák Ferencz és családja (2. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
A Bakony (1. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége (1. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
A balatoni utazás vége [electronic resource] / Károly Eötvös
Utazás a Balaton körül (2. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége (2. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Harcz az alkotmányért [electronic resource] / Károly Eötvös
Emlékezések [electronic resource] / Károly Eötvös
A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége (3. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Tünemények [electronic resource] / Károly Eötvös
A nazarénusok [electronic resource] / Károly Eötvös
Utazás a Balaton körül (1. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Harcz a nemzeti hadseregért [electronic resource] / Károly Eötvös
A két ördög vára és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Károly Eötvös
Gróf Károlyi Gábor följegyzései (1. kötet) [electronic resource] / Károly Eötvös
Gróf Gvadányi József és Fazekas Mihály (Magyar remekirók 6. kötet) [electronic resource] / Mihály Fazekas
A Bélteky ház : Tanregény (1. kötet) [electronic resource] / András Fáy
A Bélteky ház : Tanregény (2. kötet) [electronic resource] / András Fáy
Gaal György magyar népmese-gyűjteménye (3. kötet) [electronic resource] / György Gaal
Gaal György magyar népmese-gyűjteménye (1. kötet) [electronic resource] / György Gaal
Gaal György magyar népmese-gyűjteménye (2. kötet) [electronic resource] / György Gaal
A peleskei notárius : Bohózat három szakaszban négy felvonással [electronic resource] / József Gaal
Szirmay Ilona : Történeti regény [electronic resource] / József Gaal
Grimm testvérek összegyüjtött meséi [electronic resource] / Jacob Grimm
Dramaturgiai dolgozatok (2. kötet, 1864-1881) [electronic resource] / Pál Gyulai
Emlékbeszédek (1. kötet) [electronic resource] / Pál Gyulai
Birálatok, 1861-1903 [electronic resource] / Pál Gyulai
Kritikai dolgozatok, 1854-1861 [electronic resource] / Pál Gyulai
Vörösmarty életrajza [electronic resource] / Pál Gyulai
Emlékbeszédek (2. kötet) [electronic resource] / Pál Gyulai
Egy régi udvarház utolsó gazdája; Nők a tükör előtt; A vén szinész [electronic resource] / Pál Gyulai
Dramaturgiai dolgozatok (1. kötet, 1850-1863) [electronic resource] / Pál Gyulai
Pöhölyék [electronic resource] / Géza Gárdonyi
Figurák. (Furcsa emberekről furcsa históriák.) [electronic resource] / Géza Gárdonyi
Átkozott józanság! [electronic resource] / Géza Gárdonyi
Az öreg tekintetes : Regény [electronic resource] / Géza Gárdonyi
A láthatatlan ember : Regény [electronic resource] / Géza Gárdonyi
Mi erősebb a halálnál? [electronic resource] / Géza Gárdonyi
A tanító / Pompei utolsó éje [electronic resource] / Ákos Horváth
Ignotus novelláiból [electronic resource] / Ignotus
Egy év történelem : Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig [electronic resource] / Ignotus
Olvasás közben (Uj folyam) : Ujságcikkek 1913 és 1921 közzül [electronic resource] / Ignotus
Feljegyzések [electronic resource] / Ignotus
Olvasás közben : Jegyzetek és megjegyzések [electronic resource] / Ignotus
A slemíl keservei [electronic resource] / Ignotus
Ignotus verseiből [electronic resource] / Ignotus
Ipolyi Arnold népmesegyüjteménye; Magyar népköltési gyüjtemény 13. kötet [electronic resource] / Arnold Ipolyi
Egy naplopó tünődései [electronic resource] / Jerome K. Jerome
Bevezetés a filozófiába [electronic resource] / Wilhelm Jerusalem
A pénz legendája; Gányó Julcsa [electronic resource] / Zsigmond Justh
Fuimus [electronic resource] / Zsigmond Justh
A lőcsei fehér asszony (I. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Napraforgók : Ujabb beszélyek [electronic resource] / Mór Jókai
A kik kétszer halnak meg (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Sárga rózsa; A Kráó [electronic resource] / Mór Jókai
A Damokosok [electronic resource] / Mór Jókai
Eppur si muove – És mégis mozog a föld (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A három márványfej : Regény, kritikával elegy [electronic resource] / Mór Jókai
Névtelen vár (1. rész) : Történelmi regény [electronic resource] / Mór Jókai
Az arany ember (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Szerelem bolondjai [electronic resource] / Mór Jókai
Egész az északi polusig!; A ki a szivét a homlokán hordja [electronic resource] / Mór Jókai
Fekete gyémántok [electronic resource] / Mór Jókai
A magyar előidőkből; Egy ​asszonyi hajszál [electronic resource] / Mór Jókai
A kis királyok (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A jövő század regénye, 1. rész [electronic resource] / Mór Jókai
Erdélyi képek [electronic resource] / Mór Jókai
Hangok a vihar után [electronic resource] / Mór Jókai
A kis királyok (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A lélekidomár : Regény (2. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
Rákóczy fia : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Az élet komédiásai (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Egy magyar nábob (2. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
Az elátkozott család : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Szeretve mind a vérpadig (1. rész) : Történeti regény a Rákóczy-korból [electronic resource] / Mór Jókai
Fráter György : Történelmi regény (2. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
A barátfalvi lévita; Ujabb elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
A lőcsei fehér asszony (II. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A czigánybáró; Minden poklokon keresztül [electronic resource] / Mór Jókai
Az arany ember (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Magnéta; Tégy jót [electronic resource] / Mór Jókai
Dekameron (3. rész) : Száz novella [electronic resource] / Mór Jókai
Délvirágok; Oceánia [electronic resource] / Mór Jókai
Az uj földesur (3. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Őszi fény : Ujabb elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
Szélcsend alatt; Az életből ellesve [electronic resource] / Mór Jókai
A tengerszemü hölgy [electronic resource] / Mór Jókai
Fráter György : Történelmi regény (1. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
Dekameron (1. rész) : Száz novella [electronic resource] / Mór Jókai
Targallyak [electronic resource] / Mór Jókai
Életemből (II. rész) : Igaz történetek. Örök emlékek. Humor. Utleirás. [electronic resource] / Mór Jókai
A két Trenk; Trenk Frigyes [electronic resource] / Mór Jókai
A jövő század regénye, 2. rész [electronic resource] / Mór Jókai
Erdély aranykora : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Megtörtént regék : Beszélyek [electronic resource] / Mór Jókai
Nincsen ördög; A Magláy család; A ki holta után áll boszut [electronic resource] / Mór Jókai
Szeretve mind a vérpadig (2. rész) : Történeti regény a Rákóczy-korból [electronic resource] / Mór Jókai
Milyenek a nők?; Milyenek a férfiak? : Elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
Véres könyv : Csataképek a keleti háboruból [electronic resource] / Mór Jókai
Vadon virágai [electronic resource] / Mór Jókai
Egy játékos, a ki nyer : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Téli zöld : Válogatott elbeszélések az ifjuság számára [electronic resource] / Mór Jókai
Mire megvénülünk (1. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Föld felett és viz alatt; A véres kenyér; A szegénység utja [electronic resource] / Mór Jókai
Egy az Isten (1. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
A kőszivű ember fiai (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Carinus; A nagyenyedi két fűzfa [electronic resource] / Mór Jókai
Rab Ráby : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Még egy csokrot : Elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
Török világ Magyarországon (2. rész) : Történeti regény [electronic resource] / Mór Jókai
Novellák [electronic resource] / Mór Jókai
Névtelen vár (2. rész) : Történelmi regény [electronic resource] / Mór Jókai
Jocus és Momus [electronic resource] / Mór Jókai
Egy az Isten (2. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
A kik kétszer halnak meg (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Virradóra [electronic resource] / Mór Jókai
Az uj földesur (2. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Enyim, tied, övé (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Csataképek a magyar szabadságharczból [electronic resource] / Mór Jókai
Népvilág : Elbeszélések [electronic resource] / Mór Jókai
Hétköznapok : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A régi jó táblabirák : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Szomoru napok : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Felfordult világ; Észak honából; A debreczeni lunátikus [electronic resource] / Mór Jókai
Eppur si muove – És mégis mozog a föld (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A lélekidomár : Regény (1. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
Szegény gazdagok : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Páter Péter; Asszonyt kisér — Istent kisért [electronic resource] / Mór Jókai
Mesék és regék [electronic resource] / Mór Jókai
Egy hirhedett kalandor a tizenhetedik századból [electronic resource] / Mór Jókai
Kárpáthy Zoltán : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Árnyképek [electronic resource] / Mór Jókai
Szép Mikhál : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Mire megvénülünk (2. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Az uj földesur (1. kötet) [electronic resource] / Mór Jókai
Dekameron (2. rész) : Száz novella [electronic resource] / Mór Jókai
Életemből (I. rész) : Igaz történetek. Örök emlékek. Humor. Utleirás. [electronic resource] / Mór Jókai
Török világ Magyarországon (1. rész) : Történeti regény [electronic resource] / Mór Jókai
Magyarhon szépségei; A legvitézebb huszár [electronic resource] / Mór Jókai
A janicsárok végnapjai; A fehér rózsa [electronic resource] / Mór Jókai
Politikai divatok : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Egy magyar nábob (1. rész) [electronic resource] / Mór Jókai
Görög tüz : Elbeszélések mindenféle igazhivo népek történetébol [electronic resource] / Mór Jókai
Szabadság a hó alatt, vagy : A zöld könyv : Történelmi regény [electronic resource] / Mór Jókai
Bálványos-vár : Történeti regény [electronic resource] / Mór Jókai
A gazdag szegények : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
De kár megvénülni! Regény egy vén öcsém-uram élményei után [electronic resource] / Mór Jókai
A fekete vér; Lenczi fráter [electronic resource] / Mór Jókai
Enyim, tied, övé (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
Az élet komédiásai (2. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A kőszivű ember fiai (1. rész) : Regény [electronic resource] / Mór Jókai
A csehek Magyarországban (2. kötet) : Korrajz első Mátyás király idejéből [electronic resource] / Miklós, báró Jósika
A csehek Magyarországban (1. kötet) : Korrajz első Mátyás király idejéből [electronic resource] / Miklós, báró Jósika
Nem én kiáltok [electronic resource] / Attila József
Két nyár : Novellák [electronic resource] / Margit Kaffka
Hangyaboly : Regény [electronic resource] / Margit Kaffka
Kant prolegomenái minden leendő metafizikához [electronic resource] / Immanuel Kant
Kant-breviarium : Kant világnézete és életfelfogása [electronic resource] / Immanuel Kant
Ballada a néma férfiakról : Novellák [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Esik a hó : Novellák [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Tanár úr kérem : Képek a középiskolából [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Két mosoly [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Capillária : Regény [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Ne bántsuk egymást : Ujabb tréfák [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Görbe tükör [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Irások irókról : Kritikák [electronic resource] / Frigyes Karinthy
Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből; Magyar népköltési gyüjtemény 9. kötet [electronic resource] / Lajos Katona
A rajongók (2. kötet) : Regény [electronic resource] / Zsigmond, báró Kemény
Zord idő (1. kötet) : Regény három részben [electronic resource] / Zsigmond, báró Kemény
Zord idő (2. kötet) : Regény három részben [electronic resource] / Zsigmond, báró Kemény
A rajongók (1. kötet) : Regény [electronic resource] / Zsigmond, báró Kemény
Az élet könyve [electronic resource] / Géza Kenedi
Béla, a buta [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
A szegény kisgyermek panaszai [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Bűbájosok (Novellák) [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Mécs [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Kenyér és bor : új versek [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Tinta [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Mák [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Mágia [electronic resource] / Dezső Kosztolányi
Puder : Elbeszélések [electronic resource] / Gyula Krúdy
Szindbád utazásai [electronic resource] / Gyula Krúdy
Pesti album : Krúdy Gyula feljegyzései és elbeszélései [electronic resource] / Gyula Krúdy
Szindbád ifjusága : próza [electronic resource] / Gyula Krúdy
Pest 1916 [electronic resource] / Gyula Krúdy
A bűvös erszény és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Gyula Krúdy
Magyar tükör (1921) [electronic resource] / Gyula Krúdy
N. N. (Egy szerelem-gyermek) : Regényke [electronic resource] / Gyula Krúdy
A podolini kisértet [electronic resource] / Gyula Krúdy
A vörös postakocsi : Regény [electronic resource] / Gyula Krúdy
Kánaán könyve [electronic resource] / Gyula Krúdy
Mákvirágok kertje [electronic resource] / Gyula Krúdy
Francia kastély : Regény [electronic resource] / Gyula Krúdy
A víg ember bús meséi : Elbeszélések [electronic resource] / Gyula Krúdy
Bukfenc [electronic resource] / Gyula Krúdy
Nagy kópé : Regény [electronic resource] / Gyula Krúdy
Hazai rejtelmek : Regény (1. kötet) [electronic resource] / Lajos Kuthy
Hazai rejtelmek : Regény (2. kötet) [electronic resource] / Lajos Kuthy
A három galamb : Regény [electronic resource] / Lehel Kádár
Hagyományok (1. kötet) [electronic resource] / Lajos Kálmány
Hagyományok (2. kötet) [electronic resource] / Lajos Kálmány
A bihari remete, és egyéb történetek [electronic resource] / Aurél Kárpáti
Munka : Elbeszélések [electronic resource] / Tamás Kóbor
Budapest : Regény [electronic resource] / Tamás Kóbor
Cognac-idillek : novellák [electronic resource] / Tamás Kóbor
Nippon-ország naposkertje : $b Japán népmesék [electronic resource] / Ignácz Kúnos
Beszélgetés a házasságról és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Géza Lampérth
Megtörténtek és megtörténhetők (1. kötet) [electronic resource] / Gusztáv Lauka
Megtörténtek és megtörténhetők (2. kötet) [electronic resource] / Gusztáv Lauka
Az emberiség jövője [electronic resource] / Heinrich Lhotzky
Farkasvér [electronic resource] / Jack London
A vénülés elhárítása és az élet meghosszabbítása : Célszerű életmóddal és gyógyeszközökkel [electronic resource] / Arnold Lorand
A leányvári boszorkány : Regény [electronic resource] / Károly Lovik
Vándormadár : Regény [electronic resource] / Károly Lovik
Egy barátságos ház története : Regény [electronic resource] / Károly Lovik
A keresztúton [electronic resource] / Károly Lovik
Székelyföldi gyüjtés; Magyar népköltési gyüjtemény 7. kötet [electronic resource] / Oszkár Mailand
Magyar regék, mondák és népmesék [electronic resource] / János Nepomuk Jozsef, gróf Mailáth
A magyar nép művészete (1. kötet) : A kalotaszegi magyar nép művészete [electronic resource] / Dezső Malonyay
A przemysli repülő : Regény a nagy háborúból [electronic resource] / Kurt Matull
Eredeti népmesék (1. rész) [electronic resource] / László Merényi
Dunamelléki eredeti népmesék (2. kötet) [electronic resource] / László Merényi
Sajóvölgyi eredeti népmesék (1. kötet) [electronic resource] / László Merényi
Eredeti népmesék (2. rész) [electronic resource] / László Merényi
Sajóvölgyi eredeti népmesék (2. kötet) [electronic resource] / László Merényi
Dunamelléki eredeti népmesék (1. kötet) [electronic resource] / László Merényi
Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei (1. kötet) [electronic resource] / Kelemen Mikes
Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei (2. kötet) [electronic resource] / Kelemen Mikes
Mikor a mécses már csak pislog : Elbeszélések [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A fészek regényei : Elbeszélések [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Az igazi humoristák : Cikkek a magyar nép humoráról [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A tót atyafiak; A jó palóczok [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Öreg szekér fakó hám : Újabb elbeszélések [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Uj Zrinyiász [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Szent Péter esernyője [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A vén gazember [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Besztercze ostroma [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Akli Miklós cs. k. mulattató története [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A Noszty fiu esete Tóth Marival (2. kötet) [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
A Noszty fiu esete Tóth Marival (1. kötet) [electronic resource] / Kálmán Mikszáth
Koszorú a román népköltészet virágaiból [electronic resource] / Gergely Moldován
Román népdalok és balladák [electronic resource] / Gergely Moldován
A csókok éjszakája és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Ferenc Molnár
Egy haditudósító emlékei : $b 1914 november - 1915 november [electronic resource] / Ferenc Molnár
Ismerősök (feljegyzések, krónikák) [electronic resource] / Ferenc Molnár
Muzsika : Elbeszélések [electronic resource] / Ferenc Molnár
Az éhes város [electronic resource] / Ferenc Molnár
Az óriás és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Ferenc Molnár
A Pál-utcai fiúk : Regény kis diákok számára [electronic resource] / Ferenc Molnár
Rabok [electronic resource] / Ferenc Molnár
Andor : Regény [electronic resource] / Ferenc Molnár
A középkor főbb krónikásai a magyarok honfoglalása koráig [electronic resource] / Sándor Márki
Régi magyar élet [electronic resource] / Pál Móricz
Szerelem (2. kötet) : Móricz Zsigmond egyfelvonásosai [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Magyarok : Elbeszélések [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Mese a zöld füvön : Elbeszélések [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Vidéki hirek, és más elbeszélések [electronic resource] / Zsigmond Móricz
A fáklya [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Sári biró : Vigjáték [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Tündérkert : Szépasszonyok hosszú farsangja [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Légy jó mindhalálig [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Hét krajczár : $b Elbeszélések [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Sárarany [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Szerelem (1. kötet) : Móricz Zsigmond egyfelvonásosai [electronic resource] / Zsigmond Móricz
Apostol a Hódságon : Regény [electronic resource] / Endre Nagy
Sienai Szent Katalin vőlegénye : Elbeszélések [electronic resource] / Endre Nagy
A nagy háboru anekdotakincse [electronic resource] / Endre Nagy
Magyar titkok : Regény (1. kötet) [electronic resource] / Ignácz Nagy
Magyar titkok : Regény (3. kötet) [electronic resource] / Ignácz Nagy
Magyar titkok : Regény (2. kötet) [electronic resource] / Ignácz Nagy
Im-ígyen szóla Zarathustra [electronic resource] / Friedrich Wilhelm Nietzsche
Balgatag szerelem : Elbeszélések [electronic resource] / Gábor Oláh
A szocziológia vázlata [electronic resource] / Georges Palante
A szultána árnyéka és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Gyula Pekár
Magyarország története. Az ifjuság használatára [electronic resource] / Elek Peregriny
Felhők : Elbeszélések [electronic resource] / István Petelei
Az élet : Történetek, képek [electronic resource] / István Petelei
Vidéki emberek (novellák) [electronic resource] / István Petelei
Petőfi Sándor összes költeményei : Hazai művészek rajzaival díszített negyedik népies kiadás [electronic resource] / Sándor Petőfi
Az alföldi vadászok tanyája : Regény [electronic resource] / Frigyes, báró Podmaniczky
Pákh Albert humoros életképei [electronic resource] / Albert Pákh
Egy mérnök regénye [electronic resource] / Albert Pálffy
Esztike kisasszony professzora : Regény [electronic resource] / Albert Pálffy
Vadvizek zúgása : Versek, Rodnaborberek, 1921 június-július [electronic resource] / Sándor Reményik
Csak így... : Versek, 1918-20. [electronic resource] / Sándor Reményik
Emil, vagy a nevelésről [electronic resource] / Jean-Jacques Rousseau
Egy magános sétáló álmodozásai [electronic resource] / Jean-Jacques Rousseau
A legnagyobb bolond : Regény [electronic resource] / Jenő Rákosi
A tragikum [electronic resource] / Jenő Rákosi
Galambos Pál naplója; Jobbadán Amerikában [electronic resource] / Viktor Rákosi
Elnémult harangok : Regény [electronic resource] / Viktor Rákosi
Elbeszélések és tárcák [electronic resource] / Viktor Rákosi
Miniatürök [electronic resource] / Béla Révész
Életbölcseség : Aforizmák [electronic resource] / Arthur Schopenhauer
Az akarat szabadságáról [electronic resource] / Arthur Schopenhauer
Írók, könyvek, emlékek [electronic resource] / Aladár Schöpflin
Magyar írók : Irodalmi arcképek és tollrajzok [electronic resource] / Aladár Schöpflin
Elbeszélések [electronic resource] / Zsigmond Sebők
A trachisi nők [electronic resource] / Sophocles
Elektra [electronic resource] / Sophocles
Oedipus király [electronic resource] / Sophocles
Ajas : Szomorujáték [electronic resource] / Sophocles
Antigone [electronic resource] / Sophocles
Philoktetes [electronic resource] / Sophocles
A könyv története (1. rész) : A magyar könyvnyomtatás és könyvkereskedelem rövid története a legrégibb időktől napjainkig [electronic resource] / Károly Steinhofer
A könyv története (2. rész) : A könyv történeti fejlődése [electronic resource] / Károly Steinhofer
Drakula : angol regény [electronic resource] / Bram Stoker
A francia irodalom főirányai [electronic resource] / Lytton Strachey
A mester [electronic resource] / Miklós Surányi
A Dobay-ház : Regény [electronic resource] / György Szemere
Ugor Ágnes [electronic resource] / György Szemere
A Kont-eset : Fantasztikus regény a XXI. századból [electronic resource] / György Szemere
Komédiák : A magyar társadalom regénye [electronic resource] / György Szemere
Apró regények és esetek [electronic resource] / György Szemere
A szellemi erők gyüjtése és pazarlása [electronic resource] / Elek Szitnyai
Elbukottak [electronic resource] / Dezső Szomory
Az élet diadala : Novellák [electronic resource] / Dezső Szomory
A pékné [electronic resource] / Dezső Szomory
Tükör darabok az önismeret és emberismeret világából [electronic resource] / Ede Tassy
Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok (2. kötet) [electronic resource] / Kálmán Thaly
Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok (1. kötet) [electronic resource] / Kálmán Thaly
Thury Zoltán összes művei (2. kötet) : Emberhalál és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Thury
Thury Zoltán összes művei (1. kötet) : Ketty és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Thury
Thury Zoltán összes művei (3. kötet) : A kapitány és egyéb elbeszélések [electronic resource] / Zoltán Thury
Anatole : Regény [electronic resource] / István Toldy
A báróné ténsasszony : Regény [electronic resource] / Lajos Tolnai
Az oszlopbáró : Regény [electronic resource] / Lajos Tolnai
Az urak : Regény [electronic resource] / Lajos Tolnai
Erdély hegyei közt [electronic resource] / László Tompa
Emberi problémák [electronic resource] / Sándor Tonelli
Emberi miniatürök [electronic resource] / Sándor Tonelli
A régi ház : Regény [electronic resource] / Cécile Tormay
Emberek a kövek között : $b Regény [electronic resource] / Cécile Tormay
Huckleberry Finn kalandjai [electronic resource] / Mark Twain
Hajnali szerenád : Versek [electronic resource] / Árpád Tóth
Bazsarózsák [electronic resource] / István Tömörkény
Jegenyék alatt : Elbeszélések [electronic resource] / István Tömörkény
Vizenjárók és kétkézi munkások [electronic resource] / István Tömörkény
Egyszerű emberek [electronic resource] / István Tömörkény
Ne engedjük a madarat... s más holmik [electronic resource] / István Tömörkény
Célszerű szegény emberek [electronic resource] / István Tömörkény
Förgeteg János mint közerő és más elbeszélések [electronic resource] / István Tömörkény
Népek az ország használatában [electronic resource] / István Tömörkény
Különféle magyarok meg egyéb népek [electronic resource] / István Tömörkény
Csongrádmegyei gyüjtés; Magyar népköltési gyüjtemény 2. kötet [electronic resource] / Károly Török
A babonák könyve [electronic resource] / János Varga
Nagy idők, nagy emberek : Regény [electronic resource] / Gereben Vas
Utazás a föld központja felé (2. rész) [electronic resource] / Jules Verne
Utazás a föld központja felé (1. rész) [electronic resource] / Jules Verne
A lángban álló szigettenger [electronic resource] / Jules Verne
Utazás a Holdba kilenczvenhét óra és husz percz alatt [electronic resource] / Jules Verne
Gróf Kaczaifalvi László avagy a természetes ember [electronic resource] / Ferenc Verseghy
Közép-ázsiai utazás [electronic resource] / Ármin Vámbéry
Vándorlásaim és élményeim Persiában [electronic resource] / Ármin Vámbéry
Vámbéry Ármin vázlatai Közép-Ázsiából : Ujabb adalékok az oxusmelléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz [electronic resource] / Ármin Vámbéry
Keleti életképek [electronic resource] / Ármin Vámbéry
A nagy katasztrófa : 1914-1920 [electronic resource] / H. G. Wells
Az időgép [electronic resource] / H. G. Wells
Dr. Moreau szigete : Regény [electronic resource] / H. G. Wells
A láthatatlan ember : Fantasztikus regény [electronic resource] / H. G. Wells
Tengerkisasszony : Vázlat, holdfényben [electronic resource] / H. G. Wells