Browse

All fields
Tagalog
Búhay na Pinagdaanan ni Juan Tamad na Anac ni Fabio at ni Sofia : Sa Caharian nang Portugal, na Hinañgo sa Novela [electronic resource] / Anonymous
Ibong Adarna : Corrido at Buhay na Pinagdaanan nang tatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando at nang Reina Valeriana sa Cahariang Berbania [electronic resource] / Anonymous
Mahal na Ejercicio ó Devocion nang Pitong Arao na Domingo : Na pinagcalooban nang santo papa nang indulgencia plenaria sa balang domingo [electronic resource]
Ang Mananayaw [electronic resource] / Rosauro Almario
Bulalakaw ng Pag-asa [electronic resource] / Ismael A. Amado
Isa Pang Bayani [electronic resource] / Juan Lauro Arsciwals
Florante at Laura [electronic resource] / Francisco Balagtas
Dating Pilipinas [electronic resource] / Sofronio G. Calderón
Ang Bagong Robinson (Tomo 1) [electronic resource] / Joachim Heinrich Campe
Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza [electronic resource] / Modesto de Castro
Agawan ng Dangal [electronic resource] / Fausta Cortes
Kartilyang Makabayan : Mga Tanong at Sagot Ukol Kay Andrés Bonifacio at sa KKK [electronic resource] / Hermenegildo Cruz
Nasawing Pagasa [electronic resource] / Angel De los Reyes
Hindi Biro!... ó Ang Anting-Anting [electronic resource] / José R. Francia
Ang Katipunan [electronic resource] / G. B. Francisco
Rizal sa Harap ng Bayan : Talumpating Binigkas sa Look ng Bagumbayan [electronic resource] / Pilar J. Lazaro Hipolito
Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati [electronic resource] / Cleto R. Ignacio
Panayam ng Tatlong Binata — Ikalawang Hati [electronic resource] / Cleto R. Ignacio
Cahangahangang Buhay ni Santa Margarita de Cortona [electronic resource] / Cleto R. Ignacio
Casaysayan ng Catotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia [electronic resource] / Cleto R. Ignacio
Buntong Hininga : Mga Tulang Tagalog [electronic resource] / Pascual de Leon
Apô-Apô (Zarzuela) at Kung Sinong Apô-Apô (Kasaysayan) [electronic resource] / Pantaleón S. Lopez
Si Tandang Basio Macunat [electronic resource] / M. Lucio y Bustamante
Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920) [electronic resource] / Honorio López
Ang Tunay na Búhay ni P. Dr. José Burgos at Nang Manga Nacasama Niya na Sina P. Jacinto Zamora, P. Mariano Gómez at and Nadayang Miguel Zaldua [electronic resource] / Honorio López
Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922) [electronic resource] / Honorio López
Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas [electronic resource] / Apolinario Mabini
Ang mga Anak Dalita [electronic resource] / Patricio Mariano
Juan Masili o Ang pinuno ng tulisan [electronic resource] / Patricio Mariano
Nang Bata Pa Kami [electronic resource] / Pura Medrano
Landas na Tuntunin [electronic resource] / José Morante
Hiwaga ng Pagibig [electronic resource] / Balbino B. Nanong
Balarilang Tagalog [electronic resource] / Mamerto Paglinawan
Masakím [electronic resource] / Andrés Pascual
Buhay at Mga Ginawâ ni Dr. José Rizal [electronic resource] / Pascual Hicaro Poblete
Ang Singsing nang Dalagang Marmol [electronic resource] / Isabelo de los Reyes y Florentino
Cinematografo [electronic resource] / Jose Maria Rivera
Esperanza [electronic resource] / Jose Maria Rivera
Sa Tabi ng Bangin : Kasaysayan Tagalog [electronic resource] / Jose Maria Rivera
Paalaala sa mga Mapagusapin [electronic resource] / José Rizal
Noli Me Tangere [electronic resource] / José Rizal
Ang "Filibusterismo" (Karugtóng ng Noli Me Tangere) [electronic resource] / José Rizal
Ang Liham ni Dr. Jose Rizal sa mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan [electronic resource] / José Rizal
¡Caiñgat Cayo! : Sa mañga masasamang libro,t, casulatan [electronic resource] / Fr. José Rodriguez
Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo [electronic resource] / G. D. Roke
Justicia Nang Dios [electronic resource] / Mariano Sequera
Novena sa Maloualhating Ama,t, Doctor at Ilao nang Santa Iglesia na si San Agustin [electronic resource] / Juan Serrano
Mga Dakilang Pilipino; o ang kaibigan ng mga nagaaral [electronic resource] / Jose N. Sevilla
Alamat ng Ilang-Ilang [electronic resource] / Jose N. Sevilla
Ang Pag-ibig ng Layas [electronic resource] / Jose N. Sevilla
Si Rizal at ang mga Diwata : Zarzuelang Tagalog na may Dalawang Yugto [electronic resource] / Jose N. Sevilla
Ang Mahusay na Paraan nang Pag-Gamot sa manga Maysaquit [electronic resource] / S. A. D. Tissot
Maring (Dangal at Lakas) : Ulirang Buhay Tagalog [electronic resource] / Aurelio Tolentino
Dakilang Asal [electronic resource] / Aurelio Tolentino
Sa Ano Nabubuhay Ang Tao [electronic resource] / Leo, graf Tolstoy
Patnubay nang Cabataan ó Talinhagang Buhay ni Eliseo at ni Hortensio [electronic resource] / Joaquín Tuason
Ang Mestisa. Ikalawang Bahagi (Second Volume) [electronic resource] / Engracio L. Valmonte