Browse

All fields
Swedish
Barnavännen, 1905-06 : Illustrerad Veckotidning för de Små [electronic resource] / Various
Bibeln, Gamla och Nya Testamentet [electronic resource]
Mosaiker [electronic resource] / Various
Snövit barnens julkalender 1918 : Illustrerad läsning ur verklighetens och sagans värld [electronic resource] / Various
Barnavännen, 1905-08 : Illustrerad Veckotidning för de Små [electronic resource] / Various
Barnavännen, 1905-02 : Illustrerad Veckotidning för de Små [electronic resource] / Various
Den tillförlitligaste Drömboken : Med öfwer 100 roliga figurer [electronic resource]
Barnavännen, 1905-05 : Illustrerad Veckotidning för de Små [electronic resource] / Various
Svensk diktning II : Selections from Swedish Poets with Brief Monographies [electronic resource]
Barnavännen, 1905-03 : Illustrerad Veckotidning för de Små [electronic resource] / Various
Barnavännen, 1905-04 : Illustrerad Veckotidning för de Små [electronic resource] / Various
Kalevala [electronic resource] / Anonymous
Svenska folk-sagor och äfventyr. Första delen (häfte 1 och häfte 2) [electronic resource]
Barnavännen, 1905-01 : Illustrerad Veckotidning för de Små [electronic resource] / Various
Bhagavad-Gita : Herrens Sång [electronic resource]
Lärkan : Poetisk kalender [electronic resource] / Various
Anmärkningar och nödvändiga Upplysningar vid Herr C. J. Holms Anteckningar öfver Fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809 [electronic resource] / Gustav Magnus Adlercreutz
Elias Lönnrot : Biografiskt utkast [electronic resource] / August Ahlqvist
Afrikanska Reseminnen : Äfventyr och Intryck från En utflykt till de Svartes Verldsdel [electronic resource] / G. E. von Alfthan
En sommarsaga från Finland [electronic resource] / Johannes Alfthan
Molnbilder : Dikter [electronic resource] / Johannes Alfthan
Noveller och skizzer [electronic resource] / Johannes Alfthan
Det går an [electronic resource] / C. J. L. Almqvist
Anakreons sånger [electronic resource] / Anacreon
David Ramms arv [electronic resource] / Dan Andersson
Hjertesår och Hjertebalsam, eller Den dygdiges Seger öfver Ödet och Döden : Romantiskt Gråtospel i Tre Öppningar [electronic resource] / Adolph Ivar Arwidsson
Söder om landsvägen : I prästkaret genom Vemmenhögs härad [electronic resource] / Emma Bendz
Den bergtagna : En kärlekens tragedi [electronic resource] / Victoria Benedictsson
Modern : En Berättelse [electronic resource] / Victoria Benedictsson
Från vargtider och vallpojksår : En samling minnen från forna dagars Östra Nyland [electronic resource] / Josefina Bengts
Moloks leende : roman [electronic resource] / Daniel Berg
Ysaïl : En berättelse från Chicago [electronic resource] / Henning Berger
Mor i Sutre [electronic resource] / Hjalmar Bergman
Vi Bookar, Krokar och Rothar : Ur en stadskrönika [electronic resource] / Hjalmar Bergman
Eros' begravning [electronic resource] / Hjalmar Bergman
Dansen på Frötjärn (Komedier i Bergslagen II) [electronic resource] / Hjalmar Bergman
Den Gamles Minnen : Bilder från finska skogsbygden [electronic resource] / Fredrik Berndtson
På Elghyttan [electronic resource] / Elisabeth Maria Beskow
Elsa [electronic resource] / Gustaf Björlin
Carl Svenske : Historisk berättelse från frihetstiden [electronic resource] / Gustaf Björlin
Sonen af söder och nord. Sednare delen : Romantisk skildring från revolutionen i Paris 1848 [electronic resource] / August Blanche
Sonen af söder och nord. Förra delen : Romantisk skildring från revolutionen i Paris 1848 [electronic resource] / August Blanche
Zeniths Kokbok : En samling recept för användning av Zeniths margarin [electronic resource] / Anna Borgh
På Scenen — Ifrån Salongen! : Eller Hvad Onkel Blasius Sett Med Obeväpnat Öga Under 40 År [electronic resource] / Gustaf Herman Bothén
Wäinämöinen : Lyriskt försök i tre akter [electronic resource] / Gustaf Anton Brakel
Voltaire [electronic resource] / Georg Brandes
Jorden och solsystemet : Några blad ur historien om vetenskapens strider [electronic resource] / Karl Brohlin
Nordmanna-Mystik : Bilder Från Nordens Forntid [electronic resource] / A. U. Bååth
Allvarsord om allting och ingenting [electronic resource] / Waldemar Bülow
Arbetarens hustru : Skådspel i fem akter [electronic resource] / Minna Canth
Blindskär [electronic resource] / Minna Canth
Noveller [electronic resource] / Minna Canth
Lifsbilder från finska hem 1 : Bland fattigt folk [electronic resource] / Minna Canth
Arbetets Herravälde [electronic resource] / Andrew Carnegie
Murgrönan [electronic resource] / Fredrika Wilhelmina Carstens
Michaël Choræi Samlade skaldestycken [electronic resource] / Michaël Choraeus
Carl Wilhelm Scheele ett minnesblad på hundrade årsdagen af hans död [electronic resource] / P. T. Cleve
Claes Flemings tider : Dramatisk dikt i fem akter [electronic resource] / Fredrik Cygnaeus
Wermlänningarne : Sorglustigt tal- sång- och dansspel i två afdelningar och sex indelningar [electronic resource] / Fredrik August Dahlgren
Sigrid Persdotter Bjurcrona : En släktroman [electronic resource] / Ernst Didring
Indernas föreställningar om verldsskapelsen Jemförda med Finnarnes [electronic resource] / Otto Donner
Hans excellens av Madagaskar [electronic resource] / Anders Eje
Havsboken [electronic resource] / Anna Lenah Elgström
Bläck och saltvatten [electronic resource] / Albert Engström
Mitt lif och lefverne [electronic resource] / Albert Engström
Genom mina guldbågade glasögon [electronic resource] / Albert Engström
Kryss och landkänning [electronic resource] / Albert Engström
Äventyr och hugskott [electronic resource] / Albert Engström
Richard Lejonhjerta i historien och poesin : Akademisk afhandling [electronic resource] / Carl Gustaf Estlander
Folksångerna om Robin Hood : Akademisk afhandling [electronic resource] / Carl Gustaf Estlander
Iphigeneia i Aulis [electronic resource] / Euripides
Euripides' Elektra [electronic resource] / Euripides
Orestes [electronic resource] / Euripides
Helena [electronic resource] / Euripides
Nyårsafton [electronic resource] / Charlotta Falkman
Leonna : En skildring ur lifvet [electronic resource] / Charlotta Falkman
En prestgård i N—d [electronic resource] / Charlotta Falkman
Barnen ifrån Frostmofjället [electronic resource] / Laura Fitinghoff
Familjen i dalen : Berättelse [electronic resource] / Emilie Flygare-Carlén
Svensk litteraturhistoria [electronic resource] / Hjalmar Forsberg
Valéries duenna : En roman på g-strängen [electronic resource] / M. E. Francis
Himlauret eller det profetiska ordet : Hänvisningar. 3 öfversigtstabeller och 1 diagram [electronic resource] / Fredrik Franson
Mythologia Fennica [electronic resource] / Christfrid Ganander
Boken om lille-bror : Ett äktenskaps roman [electronic resource] / Gustaf af Geijerstam
Nils Tufvesson och hans moder : Bonderoman [electronic resource] / Gustaf af Geijerstam
Försök att förklara Caj. Corn. Taciti omdömen öfver Finnarne [electronic resource] / C. A. Gottlund
Den finska Sampo-myten [electronic resource] / C. A. Gottlund
Döda fallet : En berättelse [electronic resource] / Per Hallström
Purpur : Berättelser [electronic resource] / Per Hallström
Natalika [electronic resource] / Lafcadio Hearn
Kloka Maja och andra berättelser [electronic resource] / Frans Hedberg
Folkungaträdet [electronic resource] / Verner von Heidenstam
Förbannelse över de otrogna! [electronic resource] / Frank Heller
Dagdrömmar : En man utan humor I [electronic resource] / Gustaf Hellström
Ett land i kamp : Dikter [electronic resource] / Jarl Hemmer
Femtio fabler för barn [electronic resource] / Wilhelm Hey
Lifvet på Island under sagotiden [electronic resource] / Hans Hildebrand
Anteckningar öfver Fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809 [electronic resource] / Carl Johan Holm
Ett pennskaft som piga [electronic resource] / Anton Holtz
Odysseia [electronic resource] / Homer
I marginalen [electronic resource] / Olaf Homén
Om mordet på Karl XII : Historisk och juridisk undersökning [electronic resource] / Olaf Johan Hultgren
Fågelskytten och andra berättelser [electronic resource] / Olof Högberg
Guvernanten Celias minnen [electronic resource] / Axel Gabriel Ingelius
Granriskojan : Novell [electronic resource] / Axel Gabriel Ingelius
Om medeltidens skådespel : och deras fortgång till sednare tider, med särskildt fästadt afseende vid Finlands äldste dramatiske författare Jakob Pehrsson Chronander [electronic resource] / Gustaf Edvard Ingelius
Oskuld och arsenik : Analyser [electronic resource] / Klara Johanson
Skönhet för alla : Fyra uppsatser [electronic resource] / Ellen Key
Moralens utveckling : Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: "L'évolution de la morale" [electronic resource] / Ellen Key
Så slutades min lek : En tafla ur lifvet [electronic resource] / Maria Kraftman
Ädelt vildt : En familjehistoria [electronic resource] / Elisabeth Kuylenstierna-Wenster
Drottning Moi-Même : Historisk silhuett [electronic resource] / Elisabeth Kuylenstierna-Wenster
Valda Berättelser : With Notes and Vocabulary [electronic resource] / Selma Lagerlöf
Bannlyst [electronic resource] / Selma Lagerlöf
Svarta fanor : Sedeskildringar från sekelskiftet [electronic resource] / John Landquist
Götiska rummen : Släktöden från sekelslutet [electronic resource] / John Landquist
I Havsbandet [electronic resource] / John Landquist
Röda rummet : Skildringar ur artist- och författarlivet [electronic resource] / John Landquist
Bland ödebygder och skär : Berättelser från Finland [electronic resource] / Ina Lange
"Sämre folk" : En berättelse [electronic resource] / Ina Lange
Berättelser från Finland [electronic resource] / Ina Lange
Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige [electronic resource] / Ernst Larsson
Kvinnlighet och erotik I. [electronic resource] / Anne Charlotte Leffler
Kvinnlighet och erotik II. [electronic resource] / Anne Charlotte Leffler
Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige) : Litteraturhistoriskt utkast [electronic resource] / Josef Linck
En qvinna af vår tid : Karaktersteckning [electronic resource] / Marie Linder
Arvid Kurck och hans samtida [electronic resource] / Volmar Lindman
Elsa Finne I-II [electronic resource] / Axel Lundegård
Engelsk-Svensk och Svensk-Engelsk Ordbok Med Fullständig Uttalsbeteckning [electronic resource] / Frederick Lönnkvist
Elias Lönnrots svenska skrifter. 1. Uppsatser och översättningar [electronic resource] / Elias Lönnrot
Om det nord-tschudiska språket : Akademisk afhandling [electronic resource] / Elias Lönnrot
Skyttes på Munkeboda : Hemliv i Skåne 1830 [electronic resource] / Mathilda Malling
En roman om förste konsuln : Från den 18 Brumaire till freden i Amiens [electronic resource] / Mathilda Malling
Abu-Seif : $b Äventyrsroman från Röda Havet och Mekka [electronic resource] / Karl May
Tjuvbandet i Dägerö skärgård [electronic resource] / Karl Alfred Melin
Kolarflickan eller En Wandring i Norrland : Novell [electronic resource] / G. H. Mellin
Om Tanke- och Yttrandefrihet [electronic resource] / John Stuart Mill
Sparlakansläxor [electronic resource] / Gustav von Moser
Skärgårdens vår [electronic resource] / Arvid Mörne
Alexis Kivi och hans roman "Seitsemän veljestä" [electronic resource] / Arvid Mörne
Polarforskningen [electronic resource] / A. G. Nathorst
Jephthas bok : En Minnes-Sång i Israël [electronic resource] / Johan Jacob Nervander
Min Tants Planer : Komedi i en akt [electronic resource] / Henri Nicolle
Solens Barn : Bilder från Amerika före Columbus [electronic resource] / Carl Nissen
Amerikanskt : Som emigrant till Amerika [electronic resource] / Ester Blenda Nordström
Kåtornas folk [electronic resource] / Ester Blenda Nordström
En piga bland pigor [electronic resource] / Ester Blenda Nordström
Helena Nybloms Sagor [electronic resource] / Helena Nyblom
Språket en spegel av kulturen [electronic resource] / Einar Odhner
Prästgården : En Julhistoria [electronic resource] / K. G. Ossiannilsson
Ran : En dramatisk dikt [electronic resource] / Wilhelm Peterson-Berger
Den Fallna : Berättelse [electronic resource] / Wendela Randelin
Samling af Swenska Ordspråk : i ordning ställde efter alfabetet, med tillägg af någre utur Latinen och andre Språk, liklydande eller motswarande [electronic resource] / Lars Rhodin
Fjällbyfolk : Bilder från öfre Norrland [electronic resource] / Maria Rieck-Müller
Sigrid Liljeholm : Roman [electronic resource] / Fredrika Charlotta Tengström Runeberg
Teckningar och drömmar [electronic resource] / Fredrika Charlotta Tengström Runeberg
Sigrid Liljeholm : Roman [electronic resource] / Fredrika Charlotta Tengström Runeberg
Dikter af Alceste [electronic resource] / Hjalmar Johannes Runeberg
Friaren från landet : Lustspel [electronic resource] / Johan Ludvig Runeberg
Samlade arbeten II [electronic resource] / Johan Ludvig Runeberg
Samlade arbeten I [electronic resource] / Johan Ludvig Runeberg
Den siste Atenaren [electronic resource] / Viktor Rydberg
De vandrande djäknarne [electronic resource] / Viktor Rydberg
Singoalla [electronic resource] / Viktor Rydberg
Om viljans frihet : Ett föredrag [electronic resource] / Frans von Schéele
Träldomen i Norden : Ett blad ur den Svenska artbetsklassens älsta historia [electronic resource] / Emil Sommarin
Erik Sparres bästa : En handfull skärgårdshistorier [electronic resource] / Erik Sparre
Nala och Dayamanti : En indisk dikt ur Mahabharata [electronic resource] / active 12th century Sriharsa
Mäster Olofs bröllop [electronic resource] / C. Georg Starbäck
Normalarbetsdagen [electronic resource] / Gustaf Fredrik Steffen
Den svenska Arbetareskyddslagstiftningen och Yrkesinspektionen [electronic resource] / Georg Stjernstedt
Rättigheter och Skyldigheter gentemot Statskyrkan : En hjälpreda för svenska medborgare [electronic resource] / Georg Stjernstedt
Kardinalens frieri : En fågelhistoria [electronic resource] / Gene Stratton-Porter
Hemsöborna [electronic resource] / August Strindberg
Inferno [electronic resource] / August Strindberg
Tjensteqvinnans son : En själs utvecklingshistoria [electronic resource] / August Strindberg
I Vårbrytningen [electronic resource] / August Strindberg
Skärkarlsliv [electronic resource] / August Strindberg
Samlade Skrifter #28. Hemsöborna och Skärkarlsliv [electronic resource] / August Strindberg
Det Nya Riket : Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidevarv [electronic resource] / August Strindberg
Den ljusa skalpen : Nya präriehistorier [electronic resource] / Sigge Strömberg
Göteborgsflickor, och andra historier [electronic resource] / Sigge Strömberg
Baron Olson och andra historier [electronic resource] / Sigge Strömberg
Krigskorrespondenter och andra lögnare [electronic resource] / Sigge Strömberg
Prärielif : Sannsagor och lögnhistorier från vilda västern [electronic resource] / Sigge Strömberg
Vildhjärnor : Amerikahistorier [electronic resource] / Sigge Strömberg
Nordostpassagens Historia; Eller, Vega-Expeditionens Föregångare [electronic resource] / Anton Stuxberg
Öfversigt af Nordiska Mytologien [electronic resource] / Daniel Anton Sundén
Förvillelser [electronic resource] / Hjalmar Söderberg
Revolutionärer och emigranter [electronic resource] / Alma Söderhjelm
Napoleons syskon [electronic resource] / Alma Söderhjelm
Theocritos' Idyller [electronic resource] / Theocritus
Upplevelser under krigsåren 1914-1918 [electronic resource] / Wilhelm Thesleff
Samlade skaldeförsök [electronic resource] / Pehr Thomasson
I Utvecklingstid : En berättelse om flickor [electronic resource] / Toini Topelius
Sagor af Z. Topelius. [electronic resource] / Zacharias Topelius
Stjärnornas kungabarn 1 : Nattens barn : En tids- och karaktersstudie från drottning Kristinas dagar [electronic resource] / Zacharias Topelius
Ungdomsdrömmar : historisk berättelse [electronic resource] / Zacharias Topelius
Finsk bilderbok : 10 teckningar [electronic resource] / Zacharias Topelius
Stjärnornas kungabarn 2 : De tre : En tids- och karaktersstudie från drottning Kristinas dagar [electronic resource] / Zacharias Topelius
Stjärnornas kungabarn 3 : Makalös : En tids- och karaktersstudie från drottning Kristinas dagar [electronic resource] / Zacharias Topelius
Farfars "kistalarika" [electronic resource] / Astrid Väring
I rang med husets katt [electronic resource] / Astrid Väring
Genom Canada : Reseskildringar från 1904 [electronic resource] / P. Waldenström
Reseanteckningar från Orienten åren 1843-1849 I [electronic resource] / Georg August Wallin
Reseanteckningar från Orienten åren 1843-1849 II [electronic resource] / Georg August Wallin
Daniel Hjort : Sorgespel i fem akter med fyra tablåer [electronic resource] / J. J. Wecksell
Samlade dikter [electronic resource] / J. J. Wecksell
Den äkta gentlemannen : eller grundsatser och reglor för god ton och sannt lefnadsvett i umgängeslifvets särskilda förhållanden [electronic resource] / J. G. Wenzel
Om utvandringen, dess betydelse och orsaker : Föredrag, hållet i Stockholm den 25 och den 28 November samt i Upsala den 3 December 1881 [electronic resource] / Knut Wicksell
Utan anförare : Fem svenskors fjellvandring i Norge [electronic resource] / Eva Wigström
Jordens Inre [electronic resource] / Otto Witt
Den Underbara Spegeln [electronic resource] / Otto Witt
Sockerpullor och Pepparkorn : Små bilder ur skånska folklifvet förr och nu [electronic resource] / Henrik Wranér
Anna-Clara och Hennes Bröder : En Bok om Barn [electronic resource] / Hasse Zetterström
Ada [electronic resource] / Hasse Zetterström
Nya utvandrarehistorier [electronic resource] / Konni Zilliacus
Mariquita, och andra historier från verldens utkanter [electronic resource] / Konni Zilliacus
Utvandrarehistorier [electronic resource] / Konni Zilliacus
Mjölnarflickan vid Lützen : Ett tvåhundrafemtioårigt minne [electronic resource] / J. O. Åberg
En konungasons öde : Skildringar från Erik XIV:s sons lif [electronic resource] / J. O. Åberg
Karl XII i klämman [electronic resource] / J. O. Åberg
Förrädarens lön : Berättelse från sista finska kriget [electronic resource] / J. O. Åberg
Skräddarne i Greiffenhagen : Julberättelse från trettioåriga kriget [electronic resource] / J. O. Åberg
Räfskinnet : Berättelse från trettioåriga kriget [electronic resource] / J. O. Åberg
Renlighet och frisk luft [electronic resource] / Hjalmar Öhrvall