Warmbad: Commemorative stone for mission societies: London Mission Society, Wesleyan Mission, Rhenish Mission
Head line:  Warmbad: Commemorative stone for mission societies: London Mission Society, Wesleyan Mission, Rhenish Mission
Detailed description:  Stone erected in 1955 in memory of the mission societies active in Warmbad
Details of Buildings:   - Reference No: VWa - Grading:  - Type of building:  - Style period:  - Architect:  - Builder:  - Date erected: 1955 - Name of building: 
Remarks:  On stone: 1805-1955. Met dankbare erkentenis bring ons hulde aan hulle wat vir 150 jaar in hierdie wye land die vaandel van Christus hoog gehou het, en die fondamente van die beskawing in Suidwes-Afrika gele het:, Londense Sendinggenoostkap, Wesleyaanse Kerk, Rynse Sendinggenootskap, Warmbad, 16 Desember 1955
Subjects:  Mission stations, Missionaries
Organisations:  Rhenish Mission Society, Wesleyan Church, London Mission Society
Places:  Karas, Warmbad
Date of photo:  1988
Copyright holder:  Namibian Institute of Architects
Provenance:  Namibia Institute of Architects
Photographer:  Unknown
Technical info
Medium:  STI
Colour:  bw
Format: TIF
Date digitised: June 2016
Collection: Schoedder
Metadata entry tool: ISIS